TERAPIA MANUALNA

 

 

Terapia Manualna – opiera się na kompleksowej analizie biomechanicznej i funkcjonalnej stanu

pacjenta. Szczegółowo opracowany schemat badania pozwala na postawienie diagnozy a następnie

na zastosowanie odpowiedniego leczenia. Technik używane podczas terapii to między innymi

mobilizacje oraz manipulacje. Stosowane są przez fizjoterapeutę do leczenia tkanek miękkich i

problemów stawowych, ich celem jest zmniejszenie bólu oraz zwiększenie zakresu ruchu. Terapia

manualna najskuteczniejsza jest w połączeniu z innymi formami terapii, takich jak np. MTT.

Home TERAPIA MANUALNA
credit
© PhysioSport