PNF

PNF

PNF swoimi technikami głównie koncentruje się na rozciąganiu i funkcjonalnych wzorcach

ruchowych. Posiada jednakże wiele innych, takich które pomagają w rozwoju siły i wytrzymałości

mięśniowej, zwiększają stabilność stawową, mobilność, kontrolę koordynację nerwowo mięśniową.

Dzięki temu PNF ma szerokie zastosowanie w leczeniu osób z problemami neurologicznymi i układem

mięśniowo- szkieletowym (najczęściej rehabilitacja kolan, ramion, bioder, kostek).

 

Techniki rozciągające są głównym składnikiem metody PNF najczęściej używane techniki to:

 

PIR – poizometryczna relaksacja mięśni, jest to system terapeutyczny mający na celu rozpoznanie

dysfunkcji mięśni, a następnie przywrócenie ich prawidłowego napięcia oraz długości. Metoda polega

na wykorzystaniu czynnego oporu pacjenta przeciw oporowi terapeuty w celu rozluźnienia mięśnia.

Technika ma na celu zlikwidowanie bólu i wraz z nim czynników wywołujących zwiększone napięcie

tkanek oraz przywrócenia naturalnej długości i elastyczności mięśni.

 

Hold-Relax – technika polegająca na wydłużaniu przez klinicystę napiętego mięśnia, prosząc pacjenta

o izometryczne kontr napięcie trwające prze kilka sekund. Następnie następuje rozluźnienie po

którym można zwiększyć zakres ruchu i rozpocząć cykl od nowa w nowo uzyskanym zakresie.

 

Hold-Relax wraz ze skurczem Agonistów- technika posiadająca taką samą procedurę jak Hold-Relax,

ale na końcu dodaje się napięcie agonistów.

 

Ćwiczenia PNF można stosować u pacjentów w każdym wieku. PNF jest cenną częścią każdego

programu rehabilitacyjnego, zarówno podczas zwiększania siły i wytrzymałości mięśni, jak i

zwiększenia stabilności stawu, lub zwiększenia kontroli i koordynacji nerwowo-mięśniowej.

Home PNF
credit
© PhysioSport