MTT

MTT (Medyczny Trening Terapeutyczny) – trening ten sprawdził się w przypadku profesjonalnych

sportowców po urazach aparatu ruchowego doprowadzając do znaczącej i szybkiej odbudowy

pożądanego stanu zdrowia. Dlatego zaczęto go również stosować w leczeniu osób nie zajmujących

się profesjonalnym sportem. Trening nie obejmuje jedynie tej części ciała, która doznała urazu, ale

trenuje się cały organizm, uwzględniając współczesną wiedzę o treningu (Evidence Based Medicine).

 

Podczas tworzenia treningu nieodzowna jest współpraca pomiędzy lekarzem, fizjoterapeutą i

trenerami sportowymi. Trening rehabilitacyjny (MTT) jest formą terapii, która składa się wyłącznie z

aktywnych ćwiczeń. Plan leczenia zawsze ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem codziennych

obciążeń pacjenta. Podstawą jest prawidłowa diagnoza, badanie funkcyjne wykonane przez

fizjoterapeutę oraz pomiar siły mięśniowej i wytrzymałości mięśni.

 

Wskazania:

 

•Schorzenia i urazy narządu ruchu oraz układu utrzymującego stabilną postawę ciała,

•Zaburzenia przemiany materii

•Choroby neurologiczne

•Zaburzenia krążenia i czynności serca

•Redukcja wagi

 

 

Przeciwwskazania:

 

•Ostre stany zapalne

•Gorączka

 

 

Home MTT
credit
© PhysioSport