Mc KENZIE

Metoda McKenzie dotyczy przede wszystkim problemu bólowego kręgosłupa. Polega na logicznym
i stopniowym dochodzeniu źródła bólu. Terapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad, następnie
ocenia zakresy ruchów, cały czas obserwując reakcje pacjenta na zmianę ułożenia kręgosłupa.

Istotne jest co pacjent czuje w trakcie wykonywania ruchu jak i to co odczuwa na końcu ruchu.
Terapeuta jest przeszkolony do interpretacji wyników oraz oceny postawy ciała pacjenta. Wywiad
połączony z „mechanicznym” badaniem pozwala zdiagnozować źródło bólu bądź ograniczenie ruchu.

Jeżeli jest to możliwe, metoda McKenzie, do zlikwidowania bólu wykorzystuje własne (pacjenta)
ruchy i siłę. Ćwiczenie zawsze dobierane jest indywidualnie dla danej osoby i jej problemu. Duży
nacisk kładzie na aktywne zaangażowanie pacjenta w terapii. Jeżeli problem jest trudniejszy
terapeuta wykorzystuje techniki manualne do momentu, aż pacjent nie będzie w stanie dalej
samodzielnie prowadzić swą terapię.

Przez nauczanie samodzielnego leczenia swego problemu pacjent zdobywa praktyczną wiedzę w jaki
sposób zminimalizować ryzyko nawrotu i szybko zareagować gdyby problem zaczął się powtarzać.

Home Mc KENZIE
credit
© PhysioSport